Länkar företag

Webac Gesellschaft für Maschinenbau – www.webac-gmbh.de

Webac Gesellschaft für Maschinenbau mbH i Euskirchen är en välkänd leverantör av maskiner och anläggningar till gjuterindustrin. Webacs verksamhetsområde spänner över hela fältet, från offert till konstruktion, tillverkning, montage och idrifttagning. Således erhåller kunden allt från en leverantör. Webac levererar t.ex:

  • kompletta sanberedningsanläggningar inkl. sandblandare och sandkylare
  • kämsandsberedningar (cold-box och hot box) inkl. sfäriska kärnsandsblandare, gasningsaggregat,
  • doseringsaggregat för bindemedel, sandfördelningssystem
  • samt aggregat för central aminförsörjning
  • snabblandare för furansand
  • sandåtervinningsanläggningar (termiska / mekaniska)
  • skalsandsanläggningar för croningsand