Elektriska motorvibratorer serie "EAW"

Motorvibratorerna serie "EAW" är elektromekaniska obalansalstrare där motorns axeländar är försedda med inställbara excentervikter.
 
De är dimensionerade för kontinuerlig drift under krävande förhållanden och minimalt underhåll.    

  • Vibrationsmatare
  • Vibrationssiktar, vibrationssorterare.
  • Anordningar som erfordrar olika slag av vibrationsrörelser
    (t.ex. tvättning, blandning, materialavvattning)
  • Komprimering av material, behållarrengöring,
    förebygga bryggbildning i silos  

Motorerna levereras i 2-, 4- och 6-poligt utförande.
 
Standardspänning 230/400 V; motorer med specialspänning (t.ex. 500 V) kan levereras.
 
För samtliga motorer gäller skyddsform IP 65 och ISO-klass F.

Technical data

Type Speed [1/min] Static moment [kgmm] Centrifugal force [N] Power [W] Weight [kg]
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
EA 2925 3.000 3.600 2 1,6 216 25 1,6 1,6
EA 3000 3.000 3.600 6,5 5,2 647 100 3,9 3,7
EAW 2/01 3.000 3.600 15 10 1.500 120 5,2 5,0
EAW 2/02 3.000 3.600 23 16 2.300 120 5,6 5,3
EAW 2/03 3.000 3.600 32 22 3.200 275 16,0 15,0
EAW 2/05 3.000 3.600 54 37 5.400 550 22,0 21,0
EAW 2/10 3.000 3.600 90 62 9.000 550 23,0 22,0
EAW 2/15 3.000 3.600 160 111 16.000 900 34,0 33,0
EAW 2/25 3.000 3.600 240 167 24.000 1.600 50,0 48,0
EAW 2/40 3.000 3.600 410 285 41.000 2.600 85,0 83,0

EA 1500

1.500 1.800 9,2 7,9 225 55 4,1 4,0
EAW 4/01 1.500 1.800 23 16 570 90 5,6 5,3
EAW 4/02 1.500 1.800 32 23 800 90 5,9 5,6
EAW 4/03 1.500 1.800 69 47 1.700 100 16,0 15,0
EAW 4/04 1.500 1.800 146 100 3.600 220 24,0 23,0
EAW 4/08 1.500 1.800 308 211 7.600 470 37,0 35,0
EAW 4/15 1.500 1.800 607 417 15.000 920 55,0 52,0
EAW 4/27 1.500 1.800 1.134 778 28.000 1.720 93,0 88,0
EAW 4/50 1.500 1.800 2.025 1.390 50.000 3.070 167,0 160,0
EAW 4/80 1.500 1.800 3.300 2.290 82.500 5.070 300,0 290,0

EAW 6/10 1.000 1.200 909 625 10.000 610 61,0 56,0
EAW 6/20 1.000 1.200 1.636 1.130 18.000 1.100 102,0 95,0
EAW 6/35 1.000 1.200 3.000 2.060 33.000 2.030 178,0 168,0
EAW 6/55 1.000 1.200 5.000 3.440 55.000 3.380 320,0 305,0
EAW 6/100 1.000 1.200 9.100 - 99.000 6.080 615,0 -
EAW 6/130 1.000 1.200 12.000 8.250 132.000 7.500 650,0 623,0

Technical data changes reserved. Working moment = 2 x static moment

Mounting dimensions in mm

Type Frame Attachment
C D L A B Ø F
EA 2925 146 111 67 32 92 7
EA 3000 200 128 142 62 106 9
EAW 2/01 243 125 144 68 106 9
EAW 2/02 243 125 144 68 106 9
EAW 2/03 258 155 184 90 125 8,5
EAW 2/05 309 170 206 105 140 10,5
EAW 2/10 309 170 206 105 140 10,5
EAW 2/15 356 210 231 120 170 14,5
EAW 2/25 448 230 258 140 190 16,5
EAW 2/40 525 275 299 155 225 20,5
Type

Frame

Attachment

C D L A B Ø F
EA 1500 200 128 142 62 106 9
EAW 4/01 243 125 144 68 106 9
EAW 4/02 243 125 144 68 106 9
EAW 4/03 258 155 184 90 125 8,5
EAW 4/04 309 170 206 105 140 10,5
EAW 4/08 356 210 231 120 170 14,5
EAW 4/15 448 230 258 140 190 16,5
EAW 4/27 525 275 299 155 225 20,5
EAW 4/50 608 340 349 180 280 24,5
EAW 4/80 730 420 400 220 340 27,5
Type

Frame

Attachment

C D L A B Ø F
EAW 6/10 448 230 258 140 190 16,5
EAW 6/20 525 275 299 155 225 20,5
EAW 6/35 608 340 349 180 280 24,5
EAW 6/55 730 420 400 220 340 27,5
EAW 6/100 980 500 500 134 x 2 420 27,5
EAW 6/130 980 500 500 134 x 2 420 27,5

Technical data changes reserved.