Teknisk information

Vad är vibration?

Vibration är en svängning. En mekanisk svängning uppstår när en kropp eller struktur rör sig från sitt vilo- resp. jämviktsläge. Den i rörelse satta massan innehåller mekanisk energi.
 
Vibrationstekniken behöver som drivning s.k. vibrationsalstrare. Vibratorer alstrar en periodisk energitillförsel till den i rörelse satta massan som därigenom sätts i svängning med bestämd frekvens och amplitud.
 
Vid obalansalstring beskriver den i rörelse satta massan en cirkelformig resp. elliptisk bana. Vid vibration hos en linjärvibrator sker hos massan en fram- och återgående rörelse.
 
För drivning av vibratorerna används tre typer av energi: pneumatisk, elektrisk eller hydraulisk energi.

Viktiga tillämpningsområden är:

Transport

Detaljerna som skall transporteras får en stöt i en bestämd kastvinkel så att en följd av mikrokaströrelser och därmed en vandringsrörelse i en riktning uppstår.

Lossning

Här lösgörs massans beståndsdelar genom vibration. Genom minskning av friktionen sker en uppluckring resp. utflytning av materialet.

Komprimering

Genom minskning av friktionen sker en omfördelning av materialets beståndsdelar. Under tyngdkraftens påverkan och vid samtidig avluftning uppnås en högre materialdensitet.

Användningsområden

Våra vibratorer kommer till industriell användning inom bl.a. följande områden: Transport, dosering, vägning, siktning, kemi, gruv, maskin, sten, grus, järnverk, förpackning, bygg, livsmedel, gjuteri, luftbehandling och ventilation.
 
Vibratorerna används för dosering, tömning, stoftavskiljning, avvattning, avluftning, transport, lossning, uppluckring, komprimering, blandning, siktning, sortering, rengöring, kontroll, frammatning o.s.v.
 
Vibratorerna kan installeras i: Maskiner, silos, behållare, transportrännor, spiraltransportörer, transportörskopor, formar, gjutformar, vibrationsbord, tegelformmaskiner, ytpoleringsmaskiner, vibratorbockar och –galler, filteranläggningar, stup, förpackningsmaskiner och mycket annat.
 
 

Copyright © 2003 Webac Vibrator GmbH